Sídlo firmy - fakturačná adresa:

JT-Tranzit s.r.o.
Kysucký Lieskovec 486
023 34 Kysucký Lieskovec

telefón: +421 918 812 893
mail: jt.tranzitpozicovna@gmail.com
web: www.jt-tranzit.sk

IČO: 475 901 73
IČ DPH : SK 2023 9911 56
Číslo účtu: IBAN: SK03 1100 0000 0029 2390 8892
SWIFT TATRSKBX

Korešpondenčná adresa :

JT Tranzit s.r.o.
Poluvsie 137
013 13 Rajecké Teplice

konateľ firmy: Jozef Tvrdý +421 918 812 893
fakturantka: Eva Tvrdá +421 917 297 294